Data: 31.05.2010 - 20:59:23
Witam na stronie zajmującej się problematyką BHP i PPoż. Strona zawiera przydatne informacje z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, szkoleń BHP i PPoż a także na bieżąco komentuje wydarzenia związane z tą dziedziną. Tu każdy zainteresowany pracodawca znajdzie minimum wiedzy na tematy


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy


Data: 24.06.2010 - 9:50:23
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w miejscowości K. Wzywa mnie kierownik i mówi, że mamy kilka osób do przeszkolenia w zakresie BHP. Mówię - oczywiście, kiedy? Szkolenie umówione przychodzi kilka pań, niektóre z dziećmi. Wszystkie naburmuszone, że ktoś je śmiał wezwać


Dziennik ustaw: Dziennik dziesiejszy


Data: 24.06.2010 - 12:49:33
Ustawa z dnia 8.01.2010 r o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 40, poz. 224): w ustawie z 17.12.1998 r. o emwryturach i rentach z FUS - Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227,


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 40, poz. 224


Data: 24.06.2010 - 12:56:05
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.03.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 50, poz.


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 50, poz. 304


Data: 05.08.2010 - 11:00:19
W dniu 30.06.2010 r weszło w życie nowe rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Najważniejsze zmiany dotyczą wykonywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Ustawodawca nałożył szereg dodatkowych obowiązków na właścicieli


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 109, poz.719


Data: 06.08.2010 - 11:27:30
Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe dla ludzi, którzy się w nim znajdują. Oprócz działań organizacyjnych dla zapewnienia tego bezpieczeństwa wyposaża się budynek min. w podręczny sprzęt gaśniczy. Najpopularniejsze są


Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy


Data: 24.01.2011 - 17:23:02
Sporo zamieszania jak zwykle zafundowało nam nasze Państwo w sprawie podatku VAT. Jak kwalifikować te szkolenia, czy są zwolnione czy nie. Tego oczywiście nikt nie wie. Ja już wystawiłem dwie faktury VAT za szkolenie pracowników z zakresu BHP, PPoż i


Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 75 poz. 473


Data: 01.08.2011 - 10:56:28
W ostatnim czasie mniej wiecej od roku zauważyłem ogromny spadek cen za szkolenia BHP, szkolenia ppoż oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Oczywiście z mojego punktu widzenia jako osoby zarabiającej na tym procederze jest to stan fatalny. Nie mniej jednak


Dziennik ustaw:


Data: 11.06.2012 - 11:54:18
Instrukcje Bezpieczeństwa PoĹźarowego firma wykonała m.in. dla: • Klub "KuĹşnia" oś. Złotego Wieku • Parking Podziemny "Plac na Groblach" (aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa PoĹźarowego) • Salwator i KRUS budynki w Krakowie na ul. Bratysławskiej • Urząd Gminy w Kłaju • Salus International w Katowicach • Tobacco Trading Poland Modlnica k/Krakowa ul. Częstochowska • Energoprojekt


Dziennik ustaw: tekst aministracyjuny odnośnie instrukcji bezpiecz