Instrukcje BHP

 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  •  stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
  •  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  •  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  •  udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

 

 

Firma Spec-BHP opracuje instrukcje BHP podchodząc indywidualnie do każdego zagadnienia w Waszej Firmie.

 

Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do formowania kolb.....więcej.
Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika.............................
więcej.
Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej..............
więcej.