Obowiązki pracodawcy.


Znowelizowany Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków związanych z dziedziną BHP, ochroną przeciwpożarową jak i działań związanych z udzieleń pomocy ewentualnym poszkodowanym pracownikom w wyniku wypadku przy pracy.

Oprócz tych obowiązków pracodawca rozpoczynający działalność musi zgłosić rozpoczęcie tej działalności odpowiednim organom nadzoru nad warunkami pracy.
Zgłoszenie musi nastapić nie później jak 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności związanej z zatrudnieniem pracowników. Druki potrzebne do zgłoszenia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdziesz tu (PIP) i tu (PIS).
Firma Spec-BHP pomoże zrealizować te obowiązki. 
  
Każdy pracodawca musi zagwarantować swoim pracownikom odbycie szkolenia z zakresu BHP a po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy również wyznaczyć pracowników do działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zwalczania pożarów i udzielania pierwszej pomocy.

Obowiązki pracodawcy tutaj.

 
Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP
tutaj


Wyciąg z Kodeksu pracy
tutaj.