Oferta

 

Oferujemy usługi z zakresu BHP i PPOŻ.


Zakres usług BHP:

 • szkolenia BHP i PPoż wstępne i okresowe pracowników
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • stały nadzór nad zakładem pracy w ramach zadań służb BHP,
 • szkolenia z zakresu PIERWSZEJ POMOCY,
 • organizacja pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych,
 • analiza stanu BHP
 • instrukcje BHP
 • przygotowanie dokumentacji BHP pod audyt ISO. 

 

Zakres usług PPOŻ:

 • oznakowanie budynków, zakładów pracy, firm znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami
 • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z wymogami prawa
 • szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
Szkolenia BHP, PPoż i I pomocy przedlekarskiej prowadzone są na terenie zleceniodawcy z wykorzystaniem:tyutryutu
 • filmów video
 • prezentacji  multimedialnych, 
 • gaśnic (pokazy gaszenia pożarów), 
 • fantomów,
 • innych materiałów dydaktycznch.
   Dojazd do klienta bezpłatny !!! Wystawiamy faktury VAT

 

 

Szkolenia BHP Szkolenia PPoż  Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

BHP Kraków BHP Małopolska BHP Katowice