Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Nowelizacja Kodeksu pracy jak i inne akty prawne obowiązujące w Polsce nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom skutecznej pomocy w razie wypadku.

Pracodawca spełnia ten obowiązek poprzez wyposażenie zakładu pracy w apteczki pierwszej pomocy, zorganizowanie punktów pierwszej pomocy, łączność z wyspecjalizowanymi służbami ratowniczymi, przeszkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Nasza Firma pomoże Wam spełnić ten obowiązek poprzez przeszkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Przepisy nie precyzują czasu trwania takiego szkolenia ani też programu szkolenia, obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Z naszej strony pomożemy Wam określić zakres tematyczny i czas takiego szkolenia.


W zależności od rodzaju zagrożeń występujących w Waszej firmie, ilości pracowników, procesów technologicznych szkolenie może przeprowadzić lekarz, ratownik medyczny lub instruktor stopnia podstawowego.

 


Na życzenie naszych klientów do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej wprowadzamy ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantoma.