Analiza wypadków przy pracy


Dbając o bezpieczeństwo w swojej firmy musisz dokonywać analizy wypadków przy pracy. Pozwoli to w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń.
Każdy zaistniały wypadek ma swoje przyczyny-wyeliminowanie tych przyczyn uchroni Twoich pracowników od wypadku a Ciebie jako pracodawcę od niepotrzebnych przykrości i oczywistych kosztów (gdy nie masz behapowca w firmie musisz wynająć specjaliste spoza zakładu pracy).Musisz wiedzieć, że wypadki ciężkie, śmiertelne lub zbiorowe muszą być natychmiast zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratury.
Sprawy związane z wypadkami reguluja odpowiednie przepisy:

  • Ustawa wypadkowa
  • Kodeks Pracy
  • Rozporzadzenie w sprawie ustalania okliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Jeżeli zdarzył się wypadek a nie masz specjalisty do spraw BHP skontaktuj się z nami - kontakt