Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 31.05.2010 - 20:59:23
Otwarcie strony BHP i PPo?

Witam na stronie zajmuj?cej si? problematyk? BHP i PPo?.
Strona zawiera przydatne informacje z zakresu BHP, ochrony przeciwpo?arowej, szkole? BHP i PPo? a tak?e na bie??co komentuje wydarzenia zwi?zane z t? dziedzin?. Tu ka?dy zainteresowany pracodawca znajdzie minimum wiedzy na tematy BHP. Po przeczytaniu tych stron posi?dzie niezb?dn? wiedz? do decyzji czy samemu prowadzi? sprawy BHP w zak?adzie pracy czy te? zleci? ich wykonywanie firmie zewn?trznej.
W dziale aktualno?ci przedstawiane b?d? naj?wie?sze zmiany w przepisach BHP i przeciwpo?arowych jak i komentowane b?d? wydarzenia, problematyka, zadawane pytania itp. Ka?dy zainteresowany bezpiecze?stwem i higien? pracy znajdzie tu co? dla siebie. Po co szuka? po internecie zmian w przepisach. Wystarczy doda? do ulubionych stron? www.spec-bhp.pl lub www.szkoleniabhp.kraków.pl lub www.uslugibhp.com.
To tyle tytu?em wst?pu . Z przyjemno?ci? przyjm? uwagi co do czytelno?ci mojego serwisu. Z behapowskim pozdrowieniem Czuj czuj czuwaj. J.S.

Dziennik ustaw: Dziennik dzisiejszy