Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 24.06.2010 - 12:56:05
Wypadki przy pracy, składki na wypadki

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.03.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 50, poz. 304) zmiany w rozporzadzeniu z 29.11.2002 r. w tej sprawie dotyczą załącznika nr 2, wyszczególniającego grupy działalności, kod PKD, kategorie ryzyka i stopę procentową składki: uchylony został załącznik nr 2a; obowiązuje od 01.04.2010

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 50, poz. 304