Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 11.06.2012 - 11:54:18
Instrukcje Bezpiecze?stwa Po?arowego Kraków, Katowice, ma?opolska, ?l??k

Instrukcje Bezpiecze?stwa Po?arowego firma wykona?a m.in. dla:
• Klub "Ku?nia" o?. Z?otego Wieku
• Parking Podziemny "Plac na Groblach" (aktualizacja Instrukcji Bezpiecze?stwa Po?arowego)
• Salwator i KRUS budynki w Krakowie na ul. Bratys?awskiej
• Urz?d Gminy w K?aju
• Salus International w Katowicach
• Tobacco Trading Poland Modlnica k/Krakowa ul. Cz?stochowska
• Energoprojekt Kraków ul. Mazowiecka
• Szko?a Podstawowa w Grodkowicach
• Szko?a Podstawowa w Targowisku
• Szko?a Podstawowa w Brzeziu
• Szko?a Podstawowa w Szarowie
• Budynek Przedszkola i GS w K?aju
• Przedszkole Samorz?dowe w D?browie
• Magazyny w Wo?owicach
• Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Zabierzowie

Instrukcje Bezpiecze?stwa Po?arowego wykonujemy w oparciu o aktualnie obowi?zuj?ce przepisy z tego zakresu. Przepisy dotycz?ce Instrukcji Bezpiecze?stwa Po?arowego znajd? Pa?stwo w linkach umieszczonych na stronie www.spec-bhp.pl; www.uslugibhp.com; www.szkoleniabhp.krakow.pl


Dziennik ustaw: tekst aministracyjuny odno?nie instrukcji bezpiecz