Szkolenia BHP pracowników

Firma Spec-BHP prowadzi szkolenia BHP i PPoż dla wszystkich grup pracowniczych. Zgodnie z przepisami w tym zakresie organizator szkolenia musi zapewnic odpowiedni poziom szkolenia, program szkolenia BHP, dzienniki zajęć, rejestry wydanych zaświadczeń, przeprowadzić egzamin i wydać odpowiednie zaświadczenia.

Organizujemy szkolenia BHP i PPoż dla:

  • nowoprzyjętych pracowników - szkolenie wstępne
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – szkolenie BHP okresowe
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – szkolenie BHP okresowe
  • pracowników na stanowiskach kierowniczych i osób kierujących pracownikami – szkolenie BHP okresowe
  • pracodawców – szkolenie BHP okresowe 

Szkolenie BHP wstępne jak i okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odbywa się w formie instruktażu tzn nasz wykładowca prowadzi wykład dla słuchaczy.

Szkolenia BHP okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych może odbywać się w formie:

  • Instruktażu
  • Seminarium
  • Kursu
  • Samokształcenia kierowanego

 

W przypadku wybrania samokształcenia kierowanego klient po zgłoszeniu chęci takiej formy kształcenia otrzymuje od nas materiały do szkolenia BHP a nasi egzaminatorzy przyjeżdżają jedynie na egzamin. Jest to dogodna forma kształcenia dla firm gdzie nie ma znaczących zagrożeń takich jak hotele, biura, kancelarie prawnicze, urzędy itp.