Wypadki w drodze do/z pracy

 
Firma Spec-BHP sporządzi odpowiednią dokumentację w razie zaistnienia wypadku w drodze do/z pracy.
 
Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
 
Przerwa w drodze do/z pracy może być uzasadniona względami życiowymi jednak przerwa nie może przekraczać granic potrzeby. Szczegółowe omówienie problemów wypadku w drodze do/z pracy znajdziecie Państwo podczas szkolenia BHP.
 
Wypadku w drodze do/z pracy zostały wyłączone z jednorazowych odszkodowań tzn. pracownikowi przysługuje jedynie 100 % płatnego tzw. chorobowego z tytułu niezdolności do wykonywania pracy w wyniku wypadku w drodze do/z pracy.