Wypadki przy pracy

 

 

Firma Spec-BHP w swojej ofercie posiada również przygotowanie dokumentacji powypadkowej w związku z wypadkiem przy pracy. Jeżeli w Waszej firmie nie działa służba BHP przyjmiemy na siebie obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jak również wypadków w drodze do/z pracy.

 

W skład zespołu powypadkowego musi wchodzić specjalista ds. BHP- nie masz specjalisty w swojej firmie –skontaktuj się z nami - kontakt.

 

 

 

Za wypadek przy pracy uważa się:

  • zdarzenie nagłe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną ,
  • powodujące uraz lub śmierć,
  • które nastąpiło w związku z pracą: 
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

 

 

Rodzaje wypadków przy pracy:


Śmiertelny - śmierć na miejscu lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku,
Ciężki - nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu, nieuleczalna choroba, zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
Zbiorowy - w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby.