Dokumentacja powypadkowa

   

W razie wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek:

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

 

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą dokumentację
  • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom


 

Zajmiemy sie wszystkimi sprawami związanymi z wypadkiem, opracujemy dokumentacje, wyślemy do odpowiednich instytucji ( ZUS, GUS, PIP, PIS) i poszkodowanego.