Firma Spec-BHP specjalizuje się w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki naszym współpracownikom zapewniamy kompleksową obsługę zakładów pracy w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

 

Do każdego naszego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, uwzględniając jego potrzeby oraz możliwości finansowe.

 

 


 

Wybierając naszą firmę klient otrzyma usługi na najwyższym poziomie za cenę dostosowaną do jego potrzeb.

 

 

 

Firma Spec-BHP prowadzi również działalność szkoleniową dzięki uprawnieniom posiadanym przez wykładowców. Zapewniamy szkolenia w dziedzinie BHP, ochrony przeciwpożarowej jak również z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Współpracujemy z lekarzami, strażakami i ratownikami medycznymi z dużym doświadczeniem zawodowym, dla których - z racji wykonywanych zawodów, bezpieczeństwo i przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest pasją.

 

 


Wykonujemy usługi na zasadzie outsourcingu.

 

Jest to metoda pozwalająca pracodawcy na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem spraw BHP nawet o 40% a pozyskane w ten sposób zasoby pracodawca może przeznaczyć na inne cele. Outsourcing pozwala również objąć usługami BHP małe firmy, których nie stać na pełnoetatową obsługę w tym zakresie.

 

 

 

 

 

Szkolenia BHP Szkolenia PPoż  Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej
 BHP Kraków BHP Małopolska BHP Katowice