Witamy na stronie aktualności związanych z tematyką BHP, PPoż, prawem pracy itp.
Tutaj znajdziesz świeżuteńkie informacje z tego zakresu.
Autor prezentuje swoje poglądy na rózne tematy, polemizuje ze specjalistami BHP, zadaje pytania.
Dołącz do dyskusji wysyłając swoje uwagi, pytania i sugestie
tutaj lub wyślij maila na adres bhp@spec-bhp.pl
Pozdrawiam


Data: 24.06.2010 - 12:49:33
Przepisy BHP, szkolenia BHP, usługi BHP

Ustawa z dnia 8.01.2010 r o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 40, poz. 224): w ustawie z 17.12.1998 r. o emwryturach i rentach z FUS - Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227, po art. 50 e dodaje się art. 50 f dotyczacy rozliczania czasu pracy na wniosek pracownika, przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, obowiązuje od 01.05.2010 r.

Dziennik ustaw: Dz.U. Nr 40, poz. 224